Verhuur schaakmateriaal

Overeenkomst uitlening materiaal van de schaakliga OVL vzw

Zoals vermeld in het verslag van de B.V. van 05.02.2018 van de Liga OVL beschikt de Liga over een voorraad materiaal dat kan uitgeleend worden aan geïnteresseerde clubs en toernooi inrichters. Aan de aangesloten clubs van de Liga OVL wordt dit materiaal gratis ter beschikking gesteld voor hun OostVlaamse toernooien. Aan overige geïnteresseerden kan dit mits het betalen van een huurprijs van 1€ per set/per dag (stukken, bord, klok).Voor een langere periode van max.10 dagen geldt een verlaagd tarief van €6 per set voor de ganse huurperiode.

Een club of organisator die Ligamateriaal wenst te ontlenen wordt gevraagd dit zo spoedig als mogelijk te reserveren (bij voorkeur ten minste 2 weken vooraf). Afwijkingen op het gereserveerde aantal worden gemeld ten laatste 24u voor afhaling ervan.

Bij de reservering van het ligamateriaal wordt voorrang gegeven aan de Oost-Vlaamse liga-clubs.
Het materiaal kan afgehaald en teruggebracht worden bij onze ligabestuurder:
Ben Van de Putte (Brusselsesteenweg 485 9050 Gentbrugge) (GSM: 0497/45.57.85 - benvandeputte@gmail.com)

Het materiaal wordt geacht afgeleverd te zijn in goede staat. De ontlener zal toezien op het gebruik van dit materiaal als goede huisvader. Het ontleende materiaal zal in dezelfde staat worden teruggebrachtzoals het werd afgehaald binnen de vooraf afgesproken termijn. Mogelijke defecten zal hij melden. De ontlener draagt de kosten voor verlies en schade aan het gehuurde materiaal.

overeenkomst_uitlening_materiaal.pdf