OVIC 2020-2021

COMMUNICATIE OOST-VLAAMSE INTERCLUB 2020-2021

Verslag Raad Van Bestuur 29 maart 2021:
Geen nieuwe info m.b.t. mogelijk heropstart. Volgende bestuursvergadering op 10 mei 2021.


Verslag Raad Van Bestuur 25 februari 2021:
OVIC: 31aug21 is harde deadline voor de laatste ronde. De rest bekijken we als er meer info is over wanneer wat mag.

Verslag Raad Van Bestuur 11 november 2020:

8. Ligatoernooien.
Overbodig te zeggen dat Covid19 roet in het eten gooit. Eigenlijk is alles, dus ook de situatie rond het Oost-Vlaams Jeugdkampioenschap, te herzien begin januari volgend jaar.

De Oost-Vlaamse Interclub wordt tijdelijk stopgezet met de hoop deze in maart - juni 2021 te kunnen verderzetten.


Mail 30 oktober 2020:

Beste interclub-verantwoordelijke,


naar aanleiding van de huidige situatie en de nieuwe maatregelen werden volgende beslissingen genomen met betrekking tot de Oost-Vlaamse Interclub:


1) Uitstel van ronde 3 tem 5 + inhaaldatum ronde 2

Ronde 3 (15nov), ronde 4 (29nov), ronde 5 (13 dec) en inhaaldatum voor ronde 2 (20dec) worden alle vier uitgesteld naar 2021, een alternatieve datum kunnen we nu nog niet meegeven. In de tweede week van december zal er gepolst worden bij jullie welke nieuwe data realistisch zijn, jullie zullen hierover een mail ontvangen. De concrete data zullen we hopelijk eind december 2020 kunnen meedelen.


2) Elo-verwerking per ronde

De elo’s zullen niet in één keer worden verwerkt in december 2020 zoals in september beloofd, maar per ronde. Ronde 1 & 2 (gedeelte) zullen reeds verwerkt worden in oktober 2020. De andere ronden zullen ook per ronden (inclusief deel 2 van ronde 2) verwerkt worden. Dit had enerzijds een praktisch voordeel (technisch) en anderzijds ook een correctere weergave van de spelers hun elo.


3) Aanpassing sterktelijst

De sterktelijsten zullen mogen aangevuld worden met extra spelers, de juist modaliteiten hieromtrent zullen in december worden meegedeeld.


Graag nog een warme oproep aan iedereen:. Hou het veilig, gezond en hou de (schaak)moed er in.

Steun de schakers die weinig sociale contacten hebben met een online match / telefoon en/of berichtje.


Indien vragen en/of andere, laat gerust weten.


Mvg,


Ward

BASISINFO + UITSLAGEN

UITSLAGEN OKTOBER 2020 - DECEMBER 2020 (KLIK OP DE AFBEELDING VOOR DE EXCEL)


flyer2020-2021.pdf

FLYER


ronde2-uitslagen.pdf

UITSLAGEN RONDE 2


ronde2-klassement.pdf

KLASSEMENT NA RONDE 2


ronde1-uitslagen.pdf

UITSLAGEN RONDE 1

ronde1-klassement.pdf

KLASSEMENT NA RONDE 1

ALGEMENE INFO + REGLEMENTEN + KALENDER & STERKTELIJST

flyer2020-2021.pdf

FLYER


wedstrijdreglement.pdf

WEDSTRIJD-REGLEMENT


veiligheidsvoorschriften.pdf

VEILIGHEIDS-VOORSCHRIFTEN


kalender.pdf

KALENDER

RONDE 4 & 5 WERDEN UITGESTELD DOOR COVID

sterktelijst.pdf

STERKTELIJST


adressenlijst.pdf

ADRESSENLIJST