AVG (GDPR)

GDPR, voluit General Data Protection Regulation (in het Nederlands AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming)) is de nieuwe wetgeving die is gemaakt om een uniforme bescherming van privacyrechten in de huidige technologische realiteit te garanderen. De EU vond dit o.m. noodzakelijk omwille van de nood aan een vereenvoudiging van administratieve verplichtingen voor organisaties.

Regels VSDC: “Om gerichte foto’s te nemen en om deze te verspreiden, is steeds de toestemming vereist van de betrokken persoon, of van de ouders. Er wordt aanvaard dat een kind dat over voldoende onderscheidingsvermogen beschikt zelf toestemming kan geven. Dit is natuurlijk een feitenkwestie, want elk kind is anders. De grens ligt tussen 12 en 14 jaar. Een jongere met voldoende verantwoordelijkheid geeft best samen met de ouders toestemming. De toestemming moet wel uitdrukkelijk zijn. Voorzie op een inschrijvingsformulier dus een aanvinkvakje, waarin men uitdrukkelijk de toestemming geeft. Algemene inschrijvingen via de school, waarbij geen uitdrukkelijke toestemming werd gegeven, is dus onvoldoende. Groepsfoto’s zijn in principe mogelijk zonder toestemming, mits de personen zelf eigenlijk niet herkenbaar zijn. Een groepsfoto van een viertal personen, duidelijk herkenbaar op de foto, vereist dus een toestemming.”

Beeldmateriaal en foto.doc